Zašto je skočila cena peleta?

Proizvođači peleta za visoku cenu krive nedostatak drveta kao sirovine, ali podaci Komisije za zašititu konkurencije pokazuju da su u 2022. peletari kupili više, a ne manje drveta.

Pelet (Foto: Envato)

Domaćinstvima koja se greju na pelet godišnji troškovi za ovaj energent skočili su za dve godine 50 odsto – sa oko 60.000 dinara do 2021. godine, na 72.000 u grejnoj sezoni 2021/2022, pa na 96.000 dinara u sezoni 2022/2023.

Zašto?

Dok proizvođači peleta tvrde da su smanjili nabavku sirovina iz državnih šuma, količina sirovine koju su Srbijašume isporučile peletarima blago je povećana. Šta se desilo?

Komisija za zaštitu konkurencije je utvrdila da je jedan od razloga i to što je udeo sirovina za proizvodnju koje dolaze iz državnih šuma smanjen u korist privatnih šuma, što je uticalo na cenu finalnog proizvoda.

Dodaje se da je cena drveta iz državnih šuma (isto kao i cena sirovine iz prerade drveta) nije značajnije varirala u posmatranom periodu.

Sa druge strane, cena sirovina iz privatnih šuma u 2022. godini u proseku bila viša za 75 odsto u odnosu na prosečnu cenu iz 2020. godine.

„Tako je proizvođač, koji je u 2022. godini bio u mogućnosti da nabavi sirovinu od JP ‘Srbijašume’, stekao konkurentsku prednost nad proizvođačem koji je morao da kupuje sirovinu iz privatnih šuma i da je plaća gotovo duplo skuplje od državne. A posebno je ova činjenica od značaja, imajući u vidu da je za proizvodnju peleta to jedina sirovina za proizvodnju“, navodi se u izveštaju Komisije za zaštitu konkurencije.

Peletari vs Komisija

Ipak, iako se udeo sirovina koji dolazi iz državne šume smanjuje, najviše proizvođača peleta i dalje kao preovlađujući izvor nabavke sirovine koriste državne šume.

Kod tri proizvođača, koji su među pet najvećih u Srbiji, smanjuje se udeo državnih šuma u nabavci, sa oko 90 odsto na 40-50 odsto, dok se ostatak nadomešćuje iz privatnih šuma.

Gotovo svi anketirani proizvođači peleta, prilikom odgovora na pitanje u vezi sa problemima na tržištu su izjavili da su u 2022. godini imali probleme sa nabavkom drveta.

Prema izveštaju Komisije, ukupno nabavljena količina sirovine koja je iskorišćena za proizvodnju je bila rekordna u 2022. godini, iznosila je blizu 580.000 kubika drveta, što je značajno više u odnosu na 2021. godinu kada je nabavljeno ukupno 485.000 kubika sirovine.

„Zaključuje se da su uprkos poteškoćama koja su društva imala oko nabavke sirovine od JP ‘Srbijašume’, u 2022. godini, nabavljene sirovine za proizvodnju više nego u prethodnim godinama, te s tim u vezi, ne može se uočiti nedostatak sirovine za proizvodnju peleta, kao razlog za nestašicu peleta na tržištu“, piše u izveštaju  Komisije. (Nevena Petaković/Nova ekonomija)

Više o ovoj temi čitajte na: