ChatGPT – plagijator, kompilator ili nešto treće?

Mnogi autori i izdavači su zabrinuti zbog mogućnosti da veštačka inteligencija proizvodi kopije originalnog sadržaja, što može ugroziti autorska prava i integritet sadržaja.

ChatGPT, generička foto

ChatGPT, alat baziran na veštačkoj inteligenciji, koristi tuđe misli i reči u svojim odgovorima… Istraživanje kompanije Copyleaks pokazalo je da čak 60% odgovora generisanih GPT-3.5 modelom sadrži plagijat, što uključuje direktno preuzimanje teksta ili varijacije istog (parafraze, manje izme teksta i slično).

Šira slika:

Copyleaks je specijalizovana za detekciju plagijata uz pomoć veštačke inteligencije i već duže vreme pruža alate za otkrivanje plagijata obrazovnim ustanovama i kompanijama. Reklo bi se da bi bilo od koristi i mnogim našim ustanovama. Sve u svemu, analiza oko hiljadu odgovora GPT-3.5 modela pokazala je visok stepen plagijarizma, sa najvećim sličnostima u oblastima računarstva, fizike i psihologije. Najniže vrednosti zabeležene su u oblastima poput pozorišta, humanističkih nauka i engleskog jezika.

Šta je važno:

Sve više se podiže svest o rastućem problemu plagijarizma u generisanju sadržaja uz pomoć AI. Mnogi autori i izdavači su zabrinuti zbog mogućnosti da veštačka inteligencija proizvodi kopije originalnog sadržaja, što može ugroziti autorska prava i integritet sadržaja. Setimo se protesta i tužbi autora u SAD, na primer.

Sledeći koraci:

Dalji koraci mogu uključivati razvoj naprednijih alata koji bi detektovali plagijata i omogućili uspostavljanje strožijih regulative, čime bi se sprečila zloupotreba veštačke inteligencije u plagijarizmu. Takođe, organizacije poput Evropske unije mogu preduzeti korake ka nadgledanju i promovisanju pouzdane upotrebe veštačke inteligencije.

Evropska unija je 21. februara otvorila kancelariju za veštačku inteligenciju. Među njenim glavnim zadacima biće nadgledanje primene Zakona o veštačkoj inteligenciji, identifikovanje potencijalnih rizika i kršenja pravila i podsticanje korišćenja pouzdane veštačke inteligencije.

(Nova ekonomija)

Više o ovoj temi čitajte na: