Svetska privreda raste brže od očekivanog, ali preti usporavanje

Agencija za kreditne rejtinge Fič povećala je svoje prognoze svetskog privrednog rasta u 2024. godini, ali ih je umanjila za narednu godinu.

Foto: Envato

Šta se prognozira?

Prognoza svetskog rasta podignuta je na 2,6 odsto (sa 2,4 odsto). Rast evrozone povećan je za 0,2 procentna poena na 0,8 odsto, rast Kine na 4,8 odsto sa 4,5 odsto, tršišta u razvoju rastu prilično oštro, za 0,5 procentna poena brže od prvobitne procene na 3,7 odsto. Međutim, za 2025. predviđa se da će se svetski rast smanjiti na 2,4 odsto, navode u Fiču.

Agencija kao razlog usporavanja za narednu godinu vidi slabljenje rasta BDP-a Sjedinjenih Američkih Država na stopu ispod trenda od 1,5 odsto, a rast u evrozoni na 1,5 odsto.

Očekuje se da će privredni rast Kine biti 4,5 odsto sledeće godine, jer izvoz i državna potrošnja takođe usporavaju.

A Evropa?

Trenutno se, prema analizi Fiča, poverenje u izglede za oporavak Evrope poboljšava, kineski izvozni sektor oživljava i domaća tražnja na tržištima u razvoju (isključujući Kinu) pokazuje jači zamah.

Očekivani zaokret ka ublažavanju globalne monetarne politike sada se tek oblikuje, pri čemu je Evropska centralna banka nedavno snizila svoje stope.

Ali, inflacija je iznenađujuće uporna, pa agencija očekuje da će globalne stope opadati sporijim tempom u narednih 12 do 18 meseci.

Izgledi za evropski oporavak su na čvršćim osnovama, kako se uslovi u trgovini i na tržištu energenata oporavljaju. Takođe, energetski intenzivne industrije počinju da beleže napredak u Nemačkoj, kao i realne plate, navodi se u izveštaju.

Jači realni prihodi će podstaći potrošnju domaćinstava, dok se negativne posledice ranijeg pooštravanja monetarne politike ECB-a smanjuju. 

Aleksandra Nenadović, Nova ekonomija

Više o ovoj temi čitajte na: