Šta sve plovi rekama Srbije? Arsen, hloridi, fluoridi, nitrati…

Ubedljivo najveći industrijski zagađivači reka u Srbiji su termoelektrane. Ne zaostaju ni gradovi, koji nemaju sisteme za prešišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Reke u Srbiji najviše zagađuju termoelektrane, sagorevanjem lignita, i gradovi, ispuštanjem neprečićenih komunalnih otpadnih voda. (Foto: esindeniz, Envato)

Reke u Srbiji su zagađene nizom opasnih materija. Prema podacima Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA), tu su hloridi, fluoridi i nitrati, kao i ređi, ali potencijalno opasniji kadmijum ili arsen.

Arsen je, na primer, toksičan element koji može da izazove niz oboljenja, od raka do dijabetesa, prenosi Bum 93 povodom Međunarodnog dana akcije za reke.

Odakle arsen u srpskim rekama?

Nacionalni registar SEPA ukazuje da su termoelektrane na lignit ubedljivo najveći emiter arsena.

Naime, industrijska eksploatacija i sagorevanje tog goriva je izvor skoro manjeg udela od 92 odsto.

Nije samo industrija…

Termoelektrane  su najveći su industrijski zagađivači voda u Srbiji, jer u reke ubacuju čitavim niz otrova – cink, hloride, kadmijum, azot, fosfor i druge.

Međutim, vodu ne zagađuje samo industrija. Za hlor, fosfor i azot odgovorni su gradovi i komunalne otpadne vode.

Naravno, najveći gradovi – Beograd, Novi Sad i Niš – najviše tim materijalima zagađuju reke.

To reflektuje odustvo gradskih sistema za prečišćivanje otpadnih voda. (Kompas)

Više o ovoj temi čitajte na: