„Sporazum o razdruživanju“ vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske je pripremila sporazum o „mirnom razdruživanju“, za koji će tražiti i potpis Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Milorad Dodik godinama gura istupanje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. Vlada RS je sada usvojila Sporazum o razdruživanju koji nudi drugom entitetu u BiH na potpis. (FoNet/AP)

Strane se mirno razdružuju zbog nemogućnosti obnavljanja izvornog Opšteg okvirnog sporayuma za mir u Bosni i Hercegovini. Taj sporazum je garantovao ravnopravnost entiteta i konstitutivnih naroda na osnovu konsenzusa, navodi se u sporazumu, prenosi danas portal Klix.ba.

Dokument definiše da bi granica bila na mestu trenutne linije razgraničenja između dva entiteta.

Sporazum koji se „neće dogoditi“

Sporazum ima 15 članova i podeljen je na Uvodne odredbe, Ciljeve, Suverenitet strana i Prelazne i završne odredbe. Predviđeno je da potpisnice sporazuma budu vlade oba entiteta, navodi portal, uz primedbu kako je jasno da se neće dogoditi.

U dokumentu se navodi da će „RS i FBiH, koje čine BiH, međusobno uvažavati državnopravni subjektivitet, shodno statusu strana ugovornica i potpisnika svih aneksa Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH“.

Navodnom suverenitetu entiteta je posebna pažnja posvećena u trećem poglavlju „Suverenitet strana“. 

Navodi se da „strane međusobno priznaju i poštuju suverenitet, teritorijalni integritet i geografsku celovitost, kao temelj pravne, političke i civilizacijske vrednosti, koje su nepovredive“.

Ključna tačka sporazuma: Razdruživanje

Ključan je sedmi član koji se tiče razdruživanja. 

„Strane se mirno razdružuju zbog nemogućnosti obnavljanja izvornog Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, koji je garantovao ravnopravnost entiteta i konstitutivnih naroda na osnovu konsenzusa primenom konsocijativne demokratije i mehanizama zaštite entitetskih i nacionalnih interesa“.

RS će sporazum poslati vladi Federacije na potpisivanje. Sa svoje strane, određene korake treba da učini i skupština RS, piše u dokumentu.

Fonet, Kompas