Putno osiguranje – koje vrste postoje, šta sve pokriva i šta su polise?

Šta sve podrazumeva putno osiguranje, odnosno šta pokriva, koje vrste postoje i da li se polise mogu ugovarati sa različitim rizicima, objavila je Narodna banka Srbije.

Ilustracija (Foto: Envato)

Putno osiguranje je osiguranje koje pokriva pomoć licima koja naiđu na probleme na putovanju, odnosno u drugim slučajevima odsutnosti iz prebivališta ili boravišta.

Koje troškove pokriva putno osiguranje?

„Najčešće osiguranje u okviru ove vrste osiguranja jeste putno zdravstveno osiguranje, kao dobrovoljno osiguranje koje obezbeđuje naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku zbog iznenadne bolesti ili nezgode za vreme privremenog boravka u inostranstvu”, istakla je predstavnica Sektora za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja NBS Sara Jakšić.

Naime, pokriće polise obuhvata troškove nužnog medicinskog tretmana (ambulantni tretman, lekove, bolničko lečenje, transport), putnu asistenciju koja podrazumeva razne savetodavne usluge u vezi s hitnim putovanjem i pravnu asistenciju tj. organizovanje pravne pomoći, obezbeđenje usluga prevodioca.

Šta standardno putno osiguranje pokriva?

Zdravstveni troškovi, kao i drugi eventualni ili nepredviđeni troškovi koji bi mogli da nastanu tokom putovanja mogu biti višestruko viši od cene osiguranja, pa je poželjno da posedujete polisu putnog osiguranja radi sigurnijeg putovanja.

Putno osiguranje može pokriti situacije koje se tiču putničkih problema, kao što su troškovi nastali usled: krađe, gubitka ili oštećenja prtljaga, gubitka ličnih i bitnih dokumenata, otkazivanja avionskog leta ili turističkog aranžmana, kašnjenja avionskog leta ili izmene rezervacije, angažovanja prevodioca i advokata zarad pravne zaštite.

„Vreme trajanja osiguranja ugovara se u maksimalnom trajanju do 365 dana (zavisno od opcije), za jedno ili više putovanja. Osiguravajuće pokriće važi samo u inostranstvu. Osiguranje stupa na snagu prelaskom granice Republike Srbije, a prestaje pri povratku u zemlju”, istakla je Sara Jakšić.

U zavisnosti od broja dana na koje se osiguravate, postoje dva tipa osiguranja- kratkoročno (traje onoliko dana koliko osoba boravi van države) i godišnje osiguranje koje pokriva sva putna osiguranja tokom jedne godine, s tim što jedno putovanje ne sme trajati duže od 45 dana.

Šta ako nam je potrebna pomoć usled bolesti ili nesrećnog slučaja?

Ukoliko je putniku potrebna pomoć usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, potrebno je, prema savetu Jakšić, da se pozove kontakt centar osiguravača kako bi se dobile neophodne informacije i pomoć, na primer o tome koja zdravstvena ustanova može da pruži pomoć.

U slučaju da putnike nije u mogućnosti da nazove kontakt centar osiguravača (asistentske kuće), pre pregleda potrebno je da pokaže polisu lekaru ili osoblju bolnice kako bi oni prijavili osigurani slučaj.

Takođe, potrebno je da se sačuva originalna medicinska dokumentacija i originalni računi radi nadoknade (refundacije) troškova kada se putnik vrati u zemlju.

Katarina Pantelić/Nova Ekonomija

Više o ovome pročitajte na: