Poslodavci moraju da zaštite radnike od vrućina: Kazne do dva miliona dinara

Ministarstvo apeluje na poslodavce da tokom trajanja visokih temperatura, iznad 36 stepeni Celzijusa, organizuju rad tako da se izbegava obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje zaposlenih direktnom sunčevom zračenju.

Foto: Envato

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je podsetilo da se to obavlja u skladu sa preporukom koju je Vlada donela još 2007. godine.

Kakva je preporuka ministarstva?

Preporuka se posebno odnosi na period od 11 do 16 časova i na rad u komunalnoj delatnosti, građevinarstvu i poljoprivredi.

„Poslodavci su dužni da obezbede zaposlenima rad na radnom mestu i u radnoj sredini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac je dužan da Aktom o proceni rizika na radnom mestu u radnoj sredini uzme u obzir i rizike po zdravlje zaposlenih koji rade na otvorenom pri visokim temperaturama i da radna mesta na otvorenom prostoru tako uredi da zaposleni koji rade na tim radnim mestima budu zaštićeni od nepovoljnih vremenskih prilika i imaju obezbeđenu prvu pomoć“, navelo je Ministarstvo.

Podsetili su da su poslodavci dužni da sprovode propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a da kontrolu njihovog sprovođenja vrši Inspektorat za rad.

Kakve su kazne?

Ukoliko poslodavac ne obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj sredini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu, zakonom je propisana novčana kazna za poslodavca od 1,5 miliona dinara do dva miliona dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000 dinara, dok je za za preduzetnika propisana novčana kazna od 400.000 do 500.000 dinara.

Zaposleni mogu da prijave inspekciji rada poslodavca koji nije preduzeo mere za njihov bezbedan i zdrav rad na otvorenom za vreme trajanja visokih spoljnih temperatura, a ova prijava može biti i anonimna.

Katarina Pantelić/Nova Ekonomija

Više o ovome pročitajte na: