Nisu samo žene „domaćice“: Koliko muškaraca u Srbiji obavlja samo kućne poslove?

U Srbiji ima skoro 400.000 žena domaćica, koje se bave samo kućnim poslovima. Manje je poznato da postoji i 70.000 muškaraca – „domaćina“.

Domaćin čovek (Foto: Freepik)

Neplaćene kućne poslove u Srbiji kao jedino zanimanje obavlja gotovo 460.000 ljudi, od kojih je svaki šesti muškarac (njih ukupno 73.485), ukazuju podaci iz poslednjeg popisa stanovništva. Iako se broj žena „domaćica“ smanjio za četvrtinu u odnosu na 2011. godinu (sa 528.932 na 385.859), broj muškaraca s ovim zanimanjem porastao je za više od 3.000.

Srpski „domaćini“

Među muškarcima koji se bave isključivo kućnim poslovima najviše je onih starih od 60 do 64 godine, njih 11.886, a zatim i onih iz prve niže starosne grupe – od 55 i 59 godine (tačno 9.720 ljudi).

Najviše žena koje se bave ovim poslom u Srbiji, njih 55.666, ima između 55 i 59 godine života.

U Beogradu je najviše „domaćina“, skoro 9.500 njih, potom slede Novi Pazar sa oko 3.000 muškaraca koji rade na kućnim poslovima, pa Novi Sad i Bujanovac sa po oko 2.200 njih, te Leskovac sa 2.071.

Više od 1.000 muškaraca u ovoj kategoriji zaposlenih imaju i gradovi Subotica, Sombor, Šabac, Kruševac, Kraljevo, Tutin, Kragujevac, Niš, Preševo i Loznica.

Žena koje se bave ovom vrstom neplaćenim poslovima takođe najviše ima u Beogradu gde ih je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 53.802. Sledi Novi Sad sa 12.514 „domaćica“, pa Novi Pazar sa 11.568 njih, odnosno Niš sa skoro 10.000 žena.

Šta rade „domaćice“?

Mario Rejanović iz Instituta za uporedno pravo kaže da se pod neplaćenim, kućnim poslovima podrazumevaju četiri grupe poslova, kao što su održavanje domaćinstva, briga o deci, staranje o starim i nemoćnim osobama i održavanje gazdinstva koje ne prodaje svoje proizvode, odnosno ruralni poslovi.

Prema njegovim rečima, svi ovi poslovi su podeljeni između muškaraca i žena i tu „ne postoje neke razlike“.

Istraživanje Akademije ženskog preduzetništva iz 2022. godine „Ekonomska vrednost neplaćenih poslova u domaćinstvu i neplaćenih usluga u zajednici na lokalnom nivou” sprovedeno među 350 ispitanica u Kuli, Subotici, Somboru, Vrbasu, Baču, Bačkoj Palanci i Beočinu pokazalo je da bi mesečna zarada domaćice iznosila oko 72.000 dinara.

Do ove računice došlo se tako što su uzete prosečne tržišne satnice poslova koji se najčešće obavljaju u domaćinstvu i koje iznose oko 600 dinara i potom pomnožene sa četiri sata dnevno, koliko žene u proseku provedu u neplaćenom radu u domaćinstvu.

Bojan Cvejić/Nova ekonomija

Više o ovoj temi čitajte na: