Nema više vremena za kozmetičke promene i praznu priču

Autorski tekst Nikole Jovanovića – predsednika Centra za lokalnu samoupravu

Dizajn: Uroš Maksimović

Prvi put od 2018. godine opoziciona javnost nema velika očekivanja od beogradskih izbora.

Ona strahuje da će lista koju predvodi Aleksandar Vučić imati blizu 50 odsto glasova u nedelju, što je delovalo nemoguće još pre samo nekoliko meseci.

Ankete i analize Centra za lokalnu samoupravu potvrđuju da će se opozicija suočiti sa porazom na izborima. Dva su razloga za to.

Podela oko izlaska na izbore

Prvi je taj što se opozicija podelila oko izlaska na izbore, drugim rečima oko analize stanja u našem društvu. Jedan deo smatra da ne postoje preduslovi za normalnu izbornu utakmicu i da živimo u fasadnoj demokratiji. Drugi deo smatra da je situacija daleko od regularne, ali da se ipak vredi boriti kroz instutucije i učestvovati u izborima.

Pritom, oni prvi dozvoljavaju svojim odborima učestvovanje na svim lokalnim izborima osim u Beogradu, dok su ovi drugi imali probleme da sastave liste prema zakonu koji su sami predložili i onda tražili izuzeće od njega za sebe.

Ova situacija je deprimirala opozicione birače, od kojih jedan deo neće izaći u nedelju (oko 100 hiljada), ne toliko što su za bojkot, već da bi kaznili opoziciju zbog podele i pomenutih improvizacija.

Slaba kampanja

Drugi razlog zašto opozociona javnost gleda sa bojazni u nedelju jeste neubedljiva i slaba kampanja. Da bi prevazišla podelu oko izlaska na izbore, deo koji izlazi je morao izaću u javnost u kampanji sa temama i kandidatima koji prevazilaze stranačke podele i oko koji je moguće graditi šiti konsenzus za promene.

Paradoksalno, opozicija koja izlazi na izbore gotovo da nije imala kampanju, uopšte se nije bavila suštinskim problemima Beograda, a aktuelnog gradonačelnika Šapića niko nije ni pominjao.

Neverovatno je da se niko nije bavio skandaloznom privatizacijom gradskog prevoza, nezabeleženom korupcijom i nepotizmom u javnim komunalnim preduzećima, obaranjem tendera za tramvaje zbog favorizovanja turskih firmi, nepostojanjem bilo kakve strategije razvoja grada.

Niko nije pominjao da nijedan kapitalni projekat nije završen u Beogradu, od spajanja Rakovice sa Ada mostom, preko autobuske stanice na Novom Beogradu, do kanalizacije i fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. A nijedan novi nije ni započet.

Šapić i „Pogrebno“ gurnuo u minus

Niko se nije bavio Aleksandrom Šapićem koji je uspeo da prethodnu godinu završi sa budžetskih deficitom od više milijardi dinara, koji je gurnuo čak i “Pogrebne usluge” u minus, prepolovio prihod od naplate karata u javnom prevozu, pritom vređajući novinare i lomeći mobilne aktivistima.

Iz ovih izbora svi moramo izvući pouke. Ali jedna od njih mora biti da nam treba novi plan, nova energija, ali i mobilizacija ljudi koji poznaju Beograd u dušu i čiji je jedini cilj POBEDA i PROMENA SISTEMA. Nemamo više vremena za kozmetičke promene i praznu priču.

Centar za lokalnu samoupravu je organizacija civilnog društva koja služi građanima ukazujući kako da se porez troši u njihovom interesu i kako da se poboljša život u lokalnoj samoupravi