Nemačka uvela Zakon o dužnoj pažnji: Uticaće i na firme iz Srbije

Nemačka je uvela Zakon o dužnoj pažnji, koji obavezuje firme da vode računa o ekološkim i radnim standardima. Pod udarom Zakona mogu se naći i firme iz Srbije

Nemački Rajhstag (Foto: Cezary Piwowarski, Creative Commons CC0 License)

Kompanije iz Srbije koje sarađuju sa Nemcima potpadaju pod uticaj nemačkog Zakona o dužnoj pažnji, koji podrazumeva da i uprava i zaposleni imaju pravo da kršenje ovog inostranog propisa direktno prijave nemačkoj kompaniji.

Nemački zakon se tiče ostvarenja radničkih prava i ekoloških standarda, a nemačke kompanije su dužne da na svojim internet stranicama otvore posebne sekcije putem kojih bilo koji učesnik u lancu snabdevanja može da se požali na potencijalno kršenje propisa.

O čemu se radi 

Termin due diligence se odnosi na dužnu pažnju, odnosno na dubinsku analizu koja je u srži ovog Zakona, koji obavezuje nemačke kompanije da sprovode analizu rizika, tačnije ne samo da kao kupac proveravaju kvalitet proizvoda već moraju da obezbede da su ispunjeni određeni zahtevi u svim fazama lanca snabdevanja u pogledu ljudskih prava i životne sredine.

Pod direktnim uticajem ovog zakona su kompanije koje imaju sedište u Nemačkoj ili imaju filijalu u Nemačkoj – tačnije, svi registrovani privredni subjekti u Nemačkoj koji imaju više od 1.000 zaposlenih podležu ovom zakonu.

„Bitno je istaći da će se preduzećima koja su u lancu snabdevanja nemačkih kompanija nametnuti obaveze koje se odnose na poštovanje ljudskih prava i na zaštitu životne sredine kroz ugovore koje sklapaju“, rekla je Sanela Bahtijarević, savetnica, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Žalbe

Uz analizu rizika, Zakon donosi i drugu važnu stvar – interni žalbeni mehanizam nemačkih kompanija koji treba da bude dostupan svim zainteresovanim stranama.

„Interni žalbeni mehanizam nemačke kompanije treba da bude dostupan svim zaposlenima u njihovoj kompaniji, zaposlenima u kompanijama u lancu snabdevanja, kao i trećim licima ili nevladinim organizacijama koje imaju saznanje o postojanju kršenja određenog prava u bilo kom delu lanca snabdevanja“, rekla je Tanja Lindell, pomoćnik direktora Sektora udruženja privrede i menadžer projekta Responsible Business Hub.

Takođe, otvorena je mogućnost za podnošenje žalbi – i anonimnih, ukoliko neko lice tako želi, usled straha od gubitka posla, budući da je to jedan od najčešćih strahova koji sputava radnike da otvoreno progovore kada se njihova prava krše.

Nova ekonomija

Više o ovoj temi čitajte na: