Nema lovostaja na novinare u Srbiji

Mada postoje solidna zakonska rešenja i deklarativno zalaganje vlasti za prihvatanje evropskih vrednosti u koje spada zaštita novinara, stvarnost pokazuje da za njihovu primenu izostaje elementarna politička volja.

Ilustrativna fotografija (Izvor: Envato)

Poslednji izveštaj Nezavisnog udruženja novinara Srbije pokazuje da je indeks bezbednosti dodatno opao u 2023. godini, a u 2024. već je zabeleženo 50 novih napada.

Šira slika

Prema podacima tužilaštva, 60 odsto slučajeva napada na novinare koji su se desili od 2016. do 2024. je procesuirano. Predsednik komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić kaže i da se broj presuda iz godine u godinu polako povećava.

Ovo očito ne sprečava napade na novinare. Naime, kako satanizacija profesionalnih i nezavisnih novinara stalno dolazi sa vrha vlasti, odavno je stvorena atmosfera da je reč o „društveno prihvatljivom“ i „patriotskom“ ponašanju.

Pored toga, mediji koji podržavaju režim nikad ne izveštavaju o procesima i osudama za napade na novinare – ma koliko one bile simbolične – tako da šira javnost i nema svest da radi nešto kažnjivo.

Bitan detalj  

Mada postoje solidna zakonska rešenja i deklarativno zalaganje vlasti za prihvatanje evropskih vrednosti u koje spada zaštita novinara, stvarnost pokazuje da za njihovu primenu izostaje elementarna politička volja.

Posledice

Napadi na novinare – uz ostale pritiske vlasti na medije – imaju za cilj da obesmisle profesiju. Drugim rečima, da obeshrabre nezavisne i profesionalne novinare i nateraju ih da potraže novi posao jer se stalni napadi i pretnje ne mogu zauvek trpeti. Zauzvrat, u Srbiji osim propagandističkih medija više neće biti drugih. Neće imati ko da ih pravi.  (Vreme)

Više o ovoj temi čitajte na: