Najotrovnija riba na svetu ulovljena u Jadranu

Srebrenopružna naduvača (Fugu), jedna od najotrovnijih kičmenjaka na svetu uočena je kraj ostrva Ceja u Hrvatskoj, a jedna je i ulovljena.

Fugu, otrovna riba (Foto: SakisLazarides/Envato)

Ova riba zbog svoje proždrljivosti i nedostatka neprijatelja, naduvača negativno utiče na biološku raznolikost i predstavlja pretnju ribarstvu.

Šta se dogodilo?

U ponedeljak, 13. maja, kraj ostrva Ceja u Hrvatskoj uočeno je sedam jedinki srebrenopružne naduvače, a jedna je i ulovljena na 19 metara dubine.

Ova riba je iz vrste koja iz Crvenog mora kroz Suecki kanal dolazi u Sredozemno more. Zbog svoje proždrljivosti i nedostatka neprijatelja, negativno utiče na biološku raznolikost i predstavlja pretnju ribarstvu.

Zašto je ova riba opasna?

Njihovo telo sadrži tetrodotoksin – izuzetno potentan nervni otrov. Ako se unese može izazvati teške zdravstvene tegobe i smrt. Tetrodotoksin je koncetrisan u gonadama i jetri ribe, ali ga ima i na koži.

Pretpostavlja se da je doza od jedan do dva miligrama fatalna. Neurotoksin u njihovim telima je izuzetno razoran, oko 1.200 puta otrovniji od cijanida. Ne postoji protivotrov.

Međutim, neki je jedu

Njihovo meso u nekim zemljama spada u delikates, a posebno je poznat status jedne vrste naduvače – ribe fugu u Japanu.

Zbog izuzetno opasnog otrova, samo obučeni i iskusni kuvari smeju da je spremaju.

Priredili: M.S.-J.G./Vreme

Više o ovome pročitajte na: