Danas je Međunarodni dan porodice: Šta zapravo predstavlja i zašto ga niko od političara ne obeležava u Srbiji?

Od 1993. godine 15. maj se odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obeležava kao Međunarodni dan porodice.

Ilustracija (Foto: Satura/Envato)

Međunarodni dan porodice je prvi put u svetu obeležen 15. maja 1994. godine.

Cilj obeležavanja je da se pruži prilika da se unapredi svest o pitanjima koja se odnose na porodice i da se poveća znanje o društvenim, ekonomskim i demografskim procesima koji utiču na porodice.

Zašto Dan porodice?

Proces usvajanja Međunarodnog dana porodice nije išao ni brzo ni jednostavno. Prvi put potreba za njim pomenuta je još 1980. godine, kada su UN počele da posvećuju pažnju pitanjima u vezi sa porodicom.

Komisija za društveni razvoj je 1983. u svojoj rezoluciji o ulozi porodice u procesu svetskog razvoja zatražila od generalnog sekretara da poveća svest među donosiocima odluka o problemima sa kojima se suočava porodica.

Potom je 1985. usvojena rezolucija u kojoj je Savet UN pozvao Generalnu skupštinu da u dnevni red sednice uvrsti tačku „Porodice u procesu razvoja“. Vlade i nevladine organizacije pozvane su da pomognu u povećanju globalne svesti o pitanjima u vezi sa porodicom.

Šira slika

Generalna skupština UN je posebnom rezolucijom proglasila 1989. godinom porodice. Potom je 1993. doneta odluka da se 15. maj svake godine obeležava kao Međunarodni dan porodice.

Ove godine se Dan porodice obeležava raspravom na temu kako klimatske promene utiču na porodicu.

Srbija i Dan porodice

Međunarodni dan porodice danas neće biti formalno obeležen ni od jednog zvaničnika Srbije.

Iako političari desne orjentacije redovno prave takozvane porodične šetnje kako kontrašetnje Paradi ponosa u Beogradu, zanimljivo je da se niko od njih nije setio da na današnji dan napravi šetnju ili obeleži na neki drugi način Dan porodice.

Umesto problema koji utiču na porodicu, poltičari u Srbiji ovu zajednicu verbalno zloupotrebljavaju mahom samo kada hoće da prikriveno iznesu svoje homofobne stavove.

Jedina manifestacija koja je zakazana za danas je Beogradski porodični karnevar, međutim na ovoj manifestaciji nije najavljen dolazak ni jednog zvaničnika.

V. Ž./Kompas