N1: Srbija, EU i litijum – Kakva su pravila igre?

Litijum iz Srbije neće moći da se uvozi na tržište Evropske unije ukoliko nije zadovoljio ekološke standarde vađenja rude koji važe u EU, objavio je danas N1 pozivajući se na odgovor koji je dobio od službe za medije Evropske komisije. “Srbija progresivno usklađuje zakonodavstvo” U Komisiji ističu da, u pogledu ekoloških standarda koji se primenjuju…

Foto: Envato

Litijum iz Srbije neće moći da se uvozi na tržište Evropske unije ukoliko nije zadovoljio ekološke standarde vađenja rude koji važe u EU, objavio je danas N1 pozivajući se na odgovor koji je dobio od službe za medije Evropske komisije.

“Srbija progresivno usklađuje zakonodavstvo”

U Komisiji ističu da, u pogledu ekoloških standarda koji se primenjuju na rudarske projekte, Srbija kao zemlja kandidat progresivno usklađuje svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU, uključujući i oblast ekološke politike, „koja uključuje standarde i pristupe koji su najstroži u svetu“. „

“Pored toga, održivost, odnosno primena visokih ekoloških, društvenih i dobrih praksi upravljanja je preduslov za bilo kakvu bližu saradnju sa EU. Štaviše, svaki proizvod, poput baterije za električna vozila ili materijali – bez obzira na njihovo poreklo – stavljeni na tržište EU moraju biti u skladu sa zakonima EU, uključujući pravila o održivosti i zaštiti životne sredine”, navedeno je u odgovoru iz EK redakciji N1.

“Uklanjaju se poslednje pravne prepreke”

Nedavno je evropski komesar za „Zeleni plan“ Maroš Šefčovič izjavio da se uklanjaju poslednje pravne prerpeke za trgovinsko partnerstvo EU-Srbija“ u vezi sa litijumom odnosno drugim kritičnim sirovinama, što je izazvalo nedoumicu po više osnova uključujući i pitanje eksploatacije napuštenog projekta Jadar u zemlje Evropske unije.

Na pitanje o kojim preprekama se radi, nije naveden precizan odgovor, već je pomenuto potpisivanje pisma o namerama, što je urađeno 22. septembra 2023. godine – o strateškom partnerstvu između EU i Srbije o kritičnim sirovinama i baterijama.

To je, po Evrospkoj komisiji “predstavljalo važan korak ka stvaranju održivog i konkurentnog ekosistema e-mobilnosti u Srbiji”.

“Na osnovu pisma o namerama, Komisija predlaže uspostavljanje Memoranduma o razumevanju između EU i Srbije kojim se uspostavlja strateško partnerstvo o održivim sirovinama, lancima vrednosti baterija i električnim vozilima. Komisija nastavlja razgovore sa Srbijom na ovu temu”, navedeno je u odgovoru EK.

Iako postoji planovi, rudnik litijuma kakav je bio planiran u Jadru ne postoji. Ne postoji ni ekstrakcija iz soli, vode. U Komisiji podsećaju da je litijum neophodan materijal za proizvodnju baterija i samim tim ključan za uspešnu transformaciju automobilske industrije i smatra se strateškom sirovinom prema novom Zakonu o kritičnim sirovinama.

Ima litijuma i drugde

„Od 2020. godine, nakon Komunikacije o kritičnim sirovinama, Komisija zajedno sa državama članicama prati održive ili potencijalno održive projekte kritičnih sirovina u EU. Zaista, litijum nije jedinstven u Srbiji. Postoje projekti u različitim fazama zrelosti u brojnim državama članicama, uključujući Austriju, Češku, Francusku, Nemačku, Grčku, Italiju, Irsku, Portugal, Španiju i Švedsku“, ističe EK u odgovoru za portal N1.

FoNet