Izborna tišina: Šta je sve zabranjeno i kako se kampanja na društvenim mrežama (ne)reguliše?

Izborna tišina za izbore 2. juna počinje u četvrtak u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta.

Ilustrativna fotografija (Foto: Envato)

Građani će 2. juna glasati na lokalnim izborima, kao i izborima za Skupštinu grada Beograda. U periodu izborne tišine, koja počinje 48 sati pre izbornog dana, građani bi trebalo da na miru razmisle o tome kome će dati svoj glas.

Šta je sve zabranjeno?

U toku izborne tišine zabranjeno je da se u medijima i na javnim skupovima objavljuju procene izbornih rezultata, javno predstavljaju kandidati i programi i pozivaju birači da glasanju, odnosno ne glasaju za određene izborne liste ili kandidate.

Predviđene su i kazne za kršenje izborne tišine. Zakon o izboru narodnih poslanika propisuje da klasični mediji, ali i internet portali registrovani kao mediji, mogu biti novčano kažnjeni. Isti je slučaj i sa privatnim licima.

Na biračkom mestu i na 50 metara od biračkog mesta zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala.

Kolike su kazne?

Pravno lice koje prekrši ovaj propis, time što u medijima i na javnim skupovima objavi procenu rezultata izbora, javno predstavlja kandidate na izborima i njihove izborne programe i poziva birače da glasaju, odnosno ne glasaju za određene izborne liste, shodno pomenutom Zakonu, kazniće se do 100.000 do 600.000 dinara.

Propisana je kazna i za odgovorna lica u medijima koje takođe prekrši zakonske propise, i to kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Takođe, novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu koje ne ispoštuje slovo zakona.

Fizičko lice novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje se nađe u prekršaju.

Siva zona političkog oglašavanja na društvenim mrežama

Poslednjih godina u eri društvenih mreža i interneta sve je više pitanja ima li izborna tišina uopšte i dalje smisla, kada postoje “rupe u zakonu” koji ne reguliše oglašavanje na društvenim mrežama, Jutjubu i sličnim video platformama.

Ističe se potreba da se novim zakonskim okvirima kojima bi se uredila internet sfera i omogućilo uspostavljanje posebnog regulatornog tela, nalik REM-u, ali i arbitražna uloga institucija koje bi reagovale pravovremeno u skladu sa svojim nadležnostima, a ne selektivno u skladu sa partijskom pripadnosti onih koji krše zakone. Siva zona su i reklame na društvenim mrežama, koje nisu naglašene kao politički marketing.

Dok se u Srbiji nešto ne promeni, ne donesu novi zakoni, ili postojeći primenjuju i institucije ne počnu da rade izborna tišina će biti kršena, što namerno, što nenamerno, čak i u onim sferama na koje se zakoni odnosi.

Društvene mreže, s toga će, poslednja dva dana pred izbore biće poprište najveće kampanje, piše Danas.

Kompas/Danas