Čekajući ODIHR – i spisak neregularnosti

Verifikacija biračkog spiska u velikoj meri zavisi od spremnosti ovdašnje vlasti da sarađuje.
(Printscreen: ODIHR)

Kada su u pitanju neregularnosti decembarskih izbora, treba razlikovati dve stvari – nepravilnosti na dan izbornog dana i problem sa biračkim spiskom. Stoga i sama istraga neregularnosti može ići u ta dva pravca – ka utvrđivanju činjenica o kršenju izbornog zakona (ali i drugih zakona, jer se u dosta slučajeva može govoriti o krivičnoj odgovornosti) samog 17. decembra, kao i ka verifikaciji biračkog spiska.

Naravno, tu su i ostale neregularnosti koje se tiču izborne kampanje, pristupa medijima, pritisaka…

Ovo prvo je već utvrdila misija ODIHR-a, u sklopu OEBS-a, koja je nadgledala izborni dan i na osnovu čijih izveštaja je i Evropski parlament 8. februara ubedljivom većinom usvojio Rezoluciju o izborima u Srbiji, uz ocenu da su bili neregularni i predlog da se formira međunarodna istraga, kako bi se utvrdile sve neregularnosti, sa posebnim akcentom na beogradske izbore. 

Proces verifikacije biračkog spiska, međutim, u velikoj meri zavisi od spremnosti ovdašnje vlasti da sarađuje. Da bi se birački spisak zaista verifikovao, neophodno je da se potencijalnim istražiteljima dozvoli uvid u njega; MUP bi morao da omogući pristup svojim bazama podataka kako bi se birački spisak mogao sa nečim porediti; potom bi sve to zahtevalo stvarnu proveru na terenu…

(Kompas)

Više o ovoj temi čitajte na: