Ministar Tomislav Žigmanov upozorio na problem prinudnih brakova pre punoletstva

Ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov upozorava na povećani broj brakova maloletnika protiv njihove volje.

(Foto: FoNet)

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov rekao je da su dečji, rani i prinudni brakovi prisutni širom sveta, te da više od 12 miliona, mahom devojčica, godišnje uđe u brak pre punoletstva, često protiv svoje volje.

Žigmanov je medijima pred početak društvenog dijaloga „Oteto detinjstvo – dečji, rani i prinudni brakovi“ u Palati Srbija kazao da je pitanje ranih i prinudnih brakova pitanje zaštite i poštovanja ljudskih prava.

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović naglasila je da je veliki problem rano stupanje devojčica u brak, jer to najčešće znači prekid njihovog obrazovanja, ali i formiranje njihove ličnosti.

Ona je napomenula da je školovanje veoma važno za razvoj devojčica na osnovu kojih one same mogu donositi odkule.

Prema njenim rečima, u predškolskim pripremama obuhvat romske dece je 80 odsto, što je 20 odsto više nego ranije.

U prvi razred osnovne škole se, kako je naglasila, upisuje više od 85 odsto romske dece, od čega su 48 odsto devojčice. (FoNet)

(Video: FoNet)