Crnogorska policija sa kamerama za prepoznavanje lica

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore poseduje opremu za prepoznavanje lica koja se može koristiti u okviru sistema za nadzor javnih površina u Podgorici, Baru i Budvi, pokazalo je istraživanje Balkanske istraživačke mreže (BIRN), javila je Radio-televizija Crne Gore.

Ima li crnogorska policija kamere i opremu za nadzor koje prepoznaju lica?Ima. (Foto: Jürgen Jester, Pixabay)

Podaci koje je dostavila Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP) pokazali su da je crnogorski MUP nabavio softver za prepoznavanje lica „Better Tomorrow“, koji proizvodi izraelska kompanija Any Vision.

Softver je nabavljen u okviru projekta sistema video nadzora javnih površina, a kamere, čija je namena prepoznavanje lica, postavljene su na lokacijama u Podgorici, Baru i Budvi.

AZLP je tokom nadzora 2021. i 2022. utvrdila da su takve kamere bile uključene, ali da nisu povezane na softver za prepoznavanje lica, koji je u tom momentu bio u fazi implementacije.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na pitanja BIRN-a od prošlog decembra koja se odnose na detalje nabavke softvera i kamera za video nadzor, kao ni da li je tokom testnog režima rađena biometrijska analiza.

Nije odgovoreno koliko je postavljeno kamera i na kojim lokacijama, kao ni da li snimaju sva lica na javnoj površini i na koji način se obrađuju podaci i poremakojem zakonskom osnovu.

U Crnoj Gori ne postoji jasan zakonski okvir kojim je regulisana upotreba biometrijskih mera na javnim površinama i njihova masovna obrada.

Zakonom o zaštiti ličnih podataka predviđeno je da biometrijske mere mogu primenjivati državni organi radi bezbednosti lica ili imovine, ali samo u vezi sa ulaskom u poslovni i službeni prostor uz prisustvo zaposlenih.

Zakonom je predviđeno da se radi bezbednosti mogu snimati javne površine, kao i to da MUP

pre svake automatske obrade biometrijskih podataka mora tražiti saglasnost AZLP, jer to predstavlja poseban rizik za lična prava i slobode. 

Fonet