Jedinstvena Srbija u Pokretu za narod i državu – kada ga bude

Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme namerava da uđe u Pokret za narod i državu predsednika Aleksandra Vučića. Doduše, Pokret je u najavi već godinu i po.

Dragan Marković Palma (Foto: FoNet / Zoran Mrđa)

Šira slika: Osnivanje šireg pokreta, Vučić je prvi put pomenuo u leto 2022. kada je rekao da je u teškim vremenima potreban širi pokret koji će braniti nacionalne interese i ubrzati ekonomski napredak Srbije.

  • Pokret za narod i državu zvanično je najavljen u martu 2023, doduše, pod imenom Narodni pokret za državu.
  • Majska masovna ubistva skrenula su pažnju sa ove teme, a do tada je javnost spekulisala da se radi o rebredniranju Srpske napredne stranke
  • Priča o formiranju pokreta ponovo je zaživela pred decembarske izbore, ali već tada, došlo je do promene predloga naziva, jer je poslanik opozicije Miroslav Aleksić osnovao Narodni pokret Srbije, sličan po nazivu
  • Ovog meseca, Vučić ponovo oživljava ideju o formiranju širokog pokreta

Zašto je ovo važno?

Svrha i funkcija formiranja novog pokreta još nije sasvim jasna. Jedino što znamo jeste da je reč o zaokretu u politici SNS-a. U kom će pravcu ići taj zaokret, zavisi od profila organizacija koje mu priđu. Ako se u njemu okupe desno orijentisane grupe, verovatnoća je da SNS pravi otklon od proevropske politike i integracija Srbije u EU. 

(Vreme)

Više o ovoj temi čitajte na: