Dva aneksa za beogradski metro: Jedan ubrzava – drugi odlaže rokove

Država je upravo sklopila dva aneksa ugovora o izgradnji beogradskog metroa. Jedan ubrzava izvođenje radova, a drugi ih usporava.

(Foto: Pixabay)

Privremeni organ Grada Beograda dao je saglasnnost za potpisivanje dva aneksa ugovora vezanih za izgradnju beogradskog metroa – jednim se ubrzavaju radovi na depou Makiš, dok se drugim aneksom po osmi put odlaže rok za isporuku tehničke dokumentacije, između ostalog i idejnog projekta prve faze linije 1 metroa.

Šta se dogodilo? 

Prema prvom aneksu, kompanija „Power China“ će kao izvođač radova na gradnji metroa snositi troškove istražnih radova i projektovanja na depou kod Makiškog polja, koji je deo ovog projekta. Kineska firma na sebe (privremeno) preuzima ovu obavezu, jer država još nije obezbedila kredit od francuske Sosijete ženeral banke kojim je taj posao trebalo da plati.

Kredit „kasni“ pošto konsultanti koje je angažovala banka još nisu završili procenu ekoloških i socijalnih uticaja ovog projekta, bez čega Sosijete ženeral nije spremna da finansira ovaj projekat.

Zato je Grad Beograd odlučio da sa kineskim partnerom sklopi aneks, kojim će Power China sama platiti ovaj deo radova kako se ne bi moralo čekati na odluku francuske banke.

Zašto je to važno?

Ovaj aranžman s jedne strane ubrzava radove, ali s druge strane dovodi u pitanje ekološke aspekte investicije, budući da će projekat krenuti pre nego što sve analize koje je tražila Sosijete ženeral banka budu gotove. Ugovorne strane su čak i svesne toga da je moguće da na kraju kredit ne bude ni obezbeđen na vreme, zbog čega se kineska strana obezbedila, tražeći da joj novac bude vraćen u slučaju da radovi ne počnu u roku od devet meseci.

Međutim,

Država je sklopila još jedan aneks u vezi gradnje metroa, a ne samo ovaj sa Kinezima. Drugi aneks je sa francuskom firmom Egis rail.

Tim aneksom se do 30. juna ove godine produžuje rok za isporuku konceptualnog rešenja treće linije beogradskog metroa, studije izvodljivosti prve faze linije 1 beogradskog metroa i idejnog projekta za prvu fazu linije 1 sa studijom uticaja na životnu sredinu.

Do sada je na ovaj ugovor potpisano sedam aneksa i svi se odnose na produženje trajanja ugovora.

Sada je u planu 8. po redu aneks na ugovor, koji opet produžava rok. (Nova ekonomija)

Više o ovoj temi čitajte na: