Dr Dragan Milić: U Srbiji se leče samo bogati

„Zar nije sramota da ljudi čekaju tako dugo na lečenje? Oni koji imaju novaca odlaze da se leče privatno, a šta ćemo sa sirotinjom?“, kaže Dragan Milić, načelnik niške kardiohirurgije.

Dr Dragan Milić (Foto: Lenka Pavlović, Vreme)

„Zar nije sramota da ljudi čekaju tako dugo na lečenje? Oni koji imaju novaca odlaze da se leče privatno, a šta ćemo sa sirotinjom?“, kaže za „Vreme“ u novom broju doktor Dragan Milić, načelnik niške kardiohirurgije.

Šira slika

Francuzi su 2020. za zdravstvenu zaštitu plaćali svega oko 9% iz svog džepa, Nemci oko 12, na nivou EU to je bilo nešto manje od 16%, a u Srbiji 36%. Međutim, prava slika se dobija kada se posmatra zaostajanje Srbije za Evropskom Unijom kroz procenat BDP-a koji se izdvaja za zdravstvo iz javnih izvora. Tako je Srbija u javnim izdvajanjima za zdravstvo 2002. godine zaostajala za EU 0,76% BDP, 2012. 1,51%, tragične 2017. 2,68%, da bi 2020. godine, za koju su dostupni poslednji podaci, zaostajala rekordnih 3,06% BDP. Ove podatke je za „Vreme“ izneo dr Predrag Đurić, ekspert za javno zdravstvo u prošlom broju. 

Đavo i detalj

„Uprava KC Niš ukinula je nabavku reagenasa za laboratoriju gde radimo testove za hemostazu“, nedavno je obavestio je javnost dr Milić. Šta preostaje pacijentima? Ništa drugo nego da odu u privatne klinike. 

Kuda ovo vodi

Uprkos tvrdnjama vlasti o velikim ulaganjima u zdravstvo, stvarnost izgleda drugačije. Prilike u tom sektoru ukazuju da  raslojavanje u Srbiji ne usporava iako je zemlja odavno pri samom evropskom vrhu kada su u pitanju velike socijalne razlike. (Vreme)

Više o ovoj vesti čitajte na: