Cena litijuma će nastaviti da pada u naredne dve godine: Šta to znači za projekat Jadar

Cena litijuma će prema očekivanjima rejting agencije Fič nastaviti da pada do cifre od 14.000 dolara ove godine, 13.000 u naredne dve, da bi u 2027. blago skočila na 16.000 gde se očekuje da će se stabilizovati.

Litijumska baterija (Izvor: Envato)

Prošle godine cena na tržištu je dostigla 36.700 dolara po toni, a ranije je bila i veća.

Zašto je to važno?

Pad cena utiče na isplativost rudarskih investicija, pa se postavlja i pitanje u kojoj meri će potencijalni rudnik litijuma u Jadru biti isplativ, ako cene zaista ostanu na ovim nivoima koji se sada predviđaju.

„Cena je pala zbog sporijeg prihvatanja električnih vozila od očekivanog u SAD i Evropi. Srednjoročna i dugoročna potražnja za litijumom je podložna tehnološkom riziku jer novi hemijski sastav baterija u budućnosti može zahtevati niži sadržaj litijuma. Prosečan sastav litijuma u litijum-jonskim baterijama smanjen je za 27 odsto od 2020. Međutim, naše pretpostavke o cenama takođe uključuju dugoročnu potražnju zbog šire upotrebe u energetskoj tranziciji“, stoji u očekivanjima Fiča.

Šira slika

Cene sirovina u velikoj meri zavise od ukupnog stanja ekonomije, a visoke kamatne stope trenutno ne pomažu podizanju privredne aktivnosti.

„Inflacija je i dalje iznad ciljane stope od dva odsto, što ukazuje na upornu potražnju za dobrima i uslugama uprkos visokim troškovima pozajmljivanja. Postoje očekivanja da bi centralne banke mogle slediti put Evropske centralne banke i početi snižavati kamatne stope do kraja godine kako bi se podstakla ekonomska aktivnost i olakšala finansijska opterećenja. Smanjenje kamatnih stopa bi moglo dovesti do povećane likvidnosti i povoljnijih uslova za zaduživanje, što bi moglo stimulisati investicije, uključujući one u rudarsku industriju i razvoj novih tehnologija“, navode stručnjaci za Novu ekonomiju.

Ako cene litijuma ostanu na nivou od 16.000 dolara koliko predviđa Fič, ukupan godišnji prihod od prodaje litijum-karbonata proizvedenog u Rio tintovom rudniku u Srbiji neće prelaziti 928 miliona dolara.

To može i dalje biti dovoljno toj kompaniji, ali je ujedno daleko niže od prihoda koji se mogao očekivati po cenama koje su važile u prethodne dve godine.

Aleksandra Nenadović, Nova ekonomija

Više o ovoj temi čitajte na: