Za istrebljenje velikih sisara odgovorni lovci, a ne klimatske promene

Džinovski kopneni biljožderi čija je težina bila veća od jedne tone, stradali su u najvećem broju od luka i strele, koplja ili nekog drugog lovačkog oružja iz tih davnih vremena.

Izvor: Envato

Ljudi koji su lovili, a ne klimatske promene, kako je do sada većina naučnika tvrdila, direktno su odgovorni za istrebljenje velikih sisara koji su sa lica zemlje nestali u poslednjih 50.000 godina, kaže istraživanje obavljeno na Arhus Univerzitetu u Danskoj, koje prenosi naučni časopis Kembridž prizams..

Najmanje 161 vrsta istrebljena usled ljudskih aktivnosti.

Pod velikim životinjama, koje se često nazivaju i megafaunom, smatraju se one čija telesna masa prelazi 45 kilograma. Tokom navedenog perioda najmanje 161 vrsta velikih sisara poput mamuta, mastodona, džinovskih medveda i lenjivaca istrebljena je usled ljudskih aktivnosti.

Džinovski kopneni biljožderi čija je težina bila veća od jedne tone, stradali su u najvećem broju od luka i strele, koplja ili nekog drugog lovačkog oružja iz tih davnih vremena.

Pre 50.000 godina u šumama i pašnjacima širom sveta živelo je 57 vrsta ovakvih megaherbivora, dok danas postoji samo 11 vrsta tih životinja i svaka od njih je na ivici izumiranja.

U realizaciji ovog projekta danski naučnici oslanjali su se i na već postojeća istraživanja klimatskih promena, promene ishrane životinja i vrste vegetacije u poslednjih nekoliko miliona godina i došli do zaključka da je tokom kasnog pleistocena (pre 130.000 do pre 11.000 godina) lov drastično uticao na smanjenje broja životinja kao i istrebljenje nekih od vrsta.

Utvrđeno je, takođe, da dramatične klimatske promene i velike hladnoće tokom trajanja ledenog doba predhodnih nekoliko miliona godina nisu imale za posledicu izumiranje životinjskih vrsta i da su se predstavnici megafaune takođe uspešno prilagođavali teškim životnim uslovima.

Najmasovnije izumiranje u prethodnih 66 miliona godina

Tako masovno izumiranje mnogih vrsta megafaune, kakvo je zabeleženo u poslednjih 50.000 godina, nije registrovano ni u jednom periodu u predhodnih 66 miliona godina, odnosno nakon izumiranja dinosaurusa, što takođe navodi na lov kao jedan od osnovnih faktora nestanka vrsta, zaključuje ovo istraživanje.

Jedan od učesnika istraživanja dr Jens Kristian Svening kaže da arheološki nalazi ukazuju da su rani moderni lovci raspolagali efikasnim oruđem za lov i da su najčešće lovili velike kopnene sisare i tako doveli do njihovog istrebljenja.

Ove životinje su najosetljivije, naglašava Svenning, jer po pravilu imaju mali broj mladunaca čije odrastanje, kao i seksualno sazrevanje, traje dugi niz godina.

U posmatranom periodu iste ili slične vrste megafaune nestale su sa lica zemlje sa pojavom organizovanog lova, bez obzira na različite i ponekad vrlo teške klimatske uslove, kojima su se milionima godina uspešno prilagođavale.

FoNet