Srbiji nedostaje 1.000 socijalnih radnika: Zašto još nije doneta Strategija socijalne zaštite?

Kriterijumi za dodeljivanje socijalne pomoći u Srbiji su strogi, a sistemu nedostaje od 700 do 1.000 stručnih kadrova. Međutim, strategija socijalne zaštite za period od 2019-2025. godine još uvek nije ni doneta.

Ilustracija (Foto: Envato)

Nedostaju nam stručni kadrovi, Strategija socijalne zaštite nije doneta, a sami kriterijumi za dodeljivanje socijalne pomoći su veoma strogi, ocenili su učesnici konferencije „Put ka efikasnoj strategiji socijalne zaštite“ koje je organizovalo Društvo socijalnih radnika Srbije sa udruženjem „Sociativa“.

Smanjenje siromaštva mora biti cilj

„Iako je 2011. godine započeta reforma sistema socijalne zaštite, sa ciljem poboljšanja usluga i osiguranja socijalne sigurnosti, ona nije do kraja završena. Državna izdvajanja za socijalne programe su nedovoljna, poslednja strategija je bila na snazi 2009. godine“, podsetila je predstavnica Scoiative Dijana Janković.

Podsetila je da je Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja 2018. godine počelo izradu Strategije socijalne zaštite za period od 2019- 2025. godine ali da ona i dalje nije usvojena.

Navela je i da bi jedan od ciljeva strategije socijalne zaštite trebalo da bude smanjenje broja ljudi koji žive u siromaštvu do 2025. godine i povećanje javnih rashoda za socijalnu zaštitu na lokalnom nivou.

Stigma za korišćenje socijalne zaštite

Docentkinja i doktor nauka odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad na Fakultetu političkih nauka, Suzana Mihajlović, rekla je donošenjem Strategije socijalne zaštite još 2003. godine primećena pluralizacija pružalaca socijalne zaštite. Međutim, danas, kada izostaje nova strategija, potrebno je najpre utvrditi korišćenje već dostupnih prava iz sistema socijalne zaštite i adekvatnost naknada i kvalitet usluga koje se koriste u okviru sistema.

Dodala je da u društvu postoji stigma kada je u pitanju korišćenje prava socijalne zaštite, kao i da bi za rešavanje ovog problema trebalo angažovati državni sektor, ali i da na lokalnom nivou treba razviti socijalnu politiku i rad i mapirati potrebe tih sredina.

„Moramo razumeti da postoje prepreke u dizajnu naših programa, koje obeshrabruju korisnike da apliciraju za ta prava ili pak, ta prava ne funkcionišu i ne dovode do pravih efekata koje mi očekujemo da budu, a to je da izbave korisnike iz siromaštva„, rekla je ona.

Katarina Pantelić/Nova Ekonomija