Pravo na plaćeno odsustvo sa posla: Šta propisuje Zakon o radu u Srbiji?

Osim za državne i verske praznike, vikende i godišnje odmore, radnici u Srbiji imaju pravo da odsustvuju sa posla po još nekoliko osnova.

Ilustrativna fotografija, Envato

Zakon o radu u Srbiji precizno definiše situacije u kojima zaposleni imaju pravo na odsustvo, kao i minimalan i maksimalan broj dana odsustva za svaku situaciju:

– Za sklapanje braka zaposlenima sleduje od 1 do 5 radnih dana

– Zaposlenom muškarcu za rođenje deteta sleduje od 1 do 5 radnih dana

– Za slučaj teže bolesti bračnog druga, deteta, brata, sestre, roditelja, usvojioca, usvojenika i staratelja od 1 do 5 radnih dana

– Za slučaj smrti bračnog druga, deteta, brata, sestre, roditelja, usvojioca, usvojenika i staratelja najmanje 5 radnih dana

– Za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi – dan davanja krvi i jedan dodatan neradan dan

Plaćeno odsustvo i za svadbe, selidbe…

Poslodavci mogu obezbediti plaćeno odsustvo i u drugim situacijama, poput svadbe deteta, selidbe, polaska deteta u školu ili stručnog usavršavanja.

Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku objašnjava da maksimalan broj dana plaćenog odsustva nije ograničen na godišnjem nivou i da umnogome zavisi od poslodavca, prenosi portal Paragraf.rs.

Zarada tokom odusustva

Tokom plaćenog odsustva, zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u poslednjih 12 meseci. To znači da zaposleni prima punu zaradu tokom odsustva.

Kompas