Otkriveni ostaci rimskog sistema za prečišćavanje vode kod Skupštine Srbije

Prošle godine je na gradilištu javne podzemne garaže kod Skupštine pronađeno vredno arheološko nalazište. Međutim, arheolozi nisu očekivali da će naići na ostatke odlično očuvanog rimskog vodovoda.

Foto: Kompas/Uroš Maksimović

Nakon meseci bez buke i stajale razrovane zemlje, mašine se ponovo čuju na gradilištu kod Skupštine. Radovi su bili zaustavljeni zbog otkrića arheološkog nalazišta na koje se ukazalo još prošlog leta.

Ispod gradilišta pronađeni ostaci antičkog Singidunuma i rimskih grobova…

Javna podzemna garaža na uglu Vlajkovićeve i Kosovske imaće 284 parking mesta. Marko Stojčić, urbanista, objašnjava da će garaža imati četiri nivoa, što zahteva ozbiljnu pripremu da bi se izbegao ulazak zemlje unutar prostora i omogućila postepena gradnja, piše RTS.

Tokom šest meseci prošle godine, petnaestak arheologa otkrilo je ostatke antičkog Singidunuma i rimskih grobova.

…ali i sistem za prečišćavanje vode

„Nismo očekivali da ćemo naći na ovom prostoru, tu su ostaci tog rimskog vodovoda koji smo pronašli. On je odlično očuvan u dužini od skoro 70 metara. To je jedna ozidana cev bila kamena, obložena tim hidroizolacionim malterom i jedan, da kažem slično nešto današnjem šahtu, ali to je neki sistem koji je služio za prečišćavanje vode. Ovde je dosta jasno da je bila vodovod, s tim što voda nije bila voda za piće nego tehnička voda koja je služila za poretanje nekih mašina”, rekao je arheolog Milorad Ignjatović.

„Reč je o pokretnim nalazima i i dislociranim delovima rimskog vodovoda i antičih grobnica. Što se tiče delova rimskog vodovoda koji je dislociran i antičkih grobnica, oni će nakon konverzacije i pripreme biti vraćeni nakon izgradnje garaže u Vlajkovićevoj, odnosno biće formiran arheološki park na prostoru gde se nalazi garaža”, izjavio je viši konzervator u Muzeju grada Beograda.

Čeka nas i moderni Rimski park

„Imaćemo moderniji park, mi ga nazivamo Rimski park, upravo zbog ovih arheoloških ostataka koji će se naći na površini. Gledaćemo i da te dečje sprave budu isprojektovane, izvedene u tom duhu”, dodao je Stojčić.

Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja sledeće godine.

Kompas/RTS