Kako da proverim jesam li upisan u birački spisak?

Niste sigurni da ste upisani u birački spisak? To možete da proverite na sajtu ministarstva za državnu i lokalnu samoupravu.

Dizajn: Uroš Maksimović

Učinite to što pre – birački spisak se zaključuju u petak, 17. maja.

Klik na ovaj link otvara stranicu za upit. Provera je u suštini jedonstavna, ali:

  • Pripremite matični broj za unos.
  • Pripremite broj lične karte ili pasoša – prethodno, ispod matičnog broja treba da označite je li broj jednog ili drugog.
  • Pripremite latiničnu tastaturu za unos četiri slova za takozvani captcha. Može vam zapasti da upišete, recimo WAQU.

Kada sve popunite, ako ste upisani, klikom na pretraži dobijate ispis gde vam je biračko mesto.

Ako zbog bilo čega ne možete da se snađete, zamolite nekog od poverenja da vam pomogne. Pritom, ne zaboravite da su podaci poput JMBG poverljivi.

Kompas

Pročitajte i: