Kako da ispravno popunite glasački listić?

Pred izbore više puta ćete čuti i videti kako da obeležite glasački listić. Možete zaokružiti, podvući, precrtati ako pogrešite… Mnogima zvuči jednostavno dok se ne nađe sam sa listićem i olovkom.

Dizajn: Uroš Maksimović

Pa, ako niste sigurni kako pravilno da ispunite glasački listić – evo kako. Svoj izbor na glasačkom listiću možete ispravno označiti na više načina.

Važno je da nedvosmisleno obeležite za koga glasate, navodi CRTA. Na sajtu CRTE možete videte ilustracije raznih varijanti obeležavanja listića – pogledajte.

Prema tome, možete:

 • da zaokružite redni broj ispred naziva izborne liste ili kandidata
 • zaokružite ili podvučete ime i prezime samo jednog kandidata
 • zaokružite ili podvučete naziv ili deo naziva samo jedne izborne liste
 • zaokružite ili podvučeter i redni broj ispred naziva izborne liste i naziv te izborne liste i ime i prezime prvog kandidata na toj izbornoj listi
 • zaokružite ili podvučete ime jednog nosioca izborne liste
 • zaokružite ili podvu i ime jednog nosioca izborne liste i ime i prezime prvog kandidata na toj izbornoj listi
 • na listiću precrtate jedan ili više rednih brojeva, odnosno jedan ili više naziva izbornih lista, a zaokružite redni broj ispred imena i prezimena kandidata ili liste
 • listić je važeći i ako je uz bilo koju od navedenih varijanti na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke.

Listić neće važiti:

 • ako ga ostavite nepopunjenim 
 • ako ga popunite tako da se ne može jasno i nedvosmisleno utvrditi za koga ste glasali
 • ako zaokružite više izbornih lista ili kandidata, odnosno ako jednu zaokružite, a drugu podvučete i slično.

Kompas

Pročitajte i: