Više od milion ljudi prošle godine tražilo azil u Evropi

Opet su na vrhu došljaci iz razorenih zemalja poput Sirije (181.000) i Avganistana (114.000), a za njima sledi Turska (101.000).

Migranti, Subotica. Izvor: Vreme, Foto: Milovan Milenković

Broj zahteva za azil u Evropi prošle godine premašio je million.

Nema iznenađenja ni u tome odakle ljudi mahom dolaze ni kuda idu.

Opet su na vrhu došljaci iz razorenih zemalja poput Sirije (181.000) i Avganistana (114.000), a za njima sledi Turska (101.000). Od kraja godine je sve više Palestinaca (ukupno 11.600).

Skoro trećina svih zahteva (334.000) podneta je u Nemačkoj. Ali ako bi se gledalo po glavi stanovnika, na vrhu je Kipar gde jedan tražilac azila dolazi na 78 građana. U Nemačkoj jedan dolazi na 252 stanovnika.

Tako prošla godina prilazi brojkama sa vrhunca ove izbegličke krize:  2015. godine bilo je 1,4 miliona zahteva za azil, a sledeće 1,3 miliona.

Činjenica da broj zahteva za azil raste, mogla bi imati značajan uticaj na politiku azila u Evropi. Takođe, činjenica da se Ukrajinci ne računaju u statistike može uticati na percepciju stvarnog obima migrantske krize.

Valja napomenuti i da u trenutnu statistiku ne ulazi oko 4,4 miliona Ukrajinaca koji su od početka ruske agresije stigli u EU.

Razlog je odluka članica Unije da se Ukrajincima automatski dodeljuje privremena zaštita te se stoga ne vode kao tražioci azila ili azilanti.

(Kompas)

Više o ovoj temi čitajte na: