Lekić: U Srbiji ima zagađenja kakvo je u Evropi iskorenjeno

Kvalitet vazduha u Srbiji erodira zbvog nekih oblika zagađenja koji u Evropi više ne postoje – na primer, grejanje na staro motorno ulje.

(Foto: Envato)

Vazduh u Srbiji je nekvalitetan, a prema nekim parametrima među namanje kvalitetnim u Evropi, saopštio je danas Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Centar se poziva na satelitske podatke koji ukazuju na stepen zagađenosti vazduha u Srbiji PM 2.5 česticama u poređenju sa drugim evropskim državama. CINS navodi da je podatke analizirao u saradnji sa kolegama iz Evropske mreže data novinara.

Ekološki stručnjak i nekadašnji načelnik u Agenciji za zaštitu životne sredine Dejan Lekić godinama upozorava na stanje vazduha u Srbiji. Sa CINS je analizirao podatke koji uzimaju u obzir faktore poput veličine mesta i strujanje vazduha. U Srbiji, međutim, zagađenju doprinose i neki faktori koji nisu uključeni u analizu – na primer, loženje motornog ulja, dodaje CINS.

Postoji čitav niz opcija koje kod nas postoje, a koje se tamo više ne pojavljuju, upozorio je Lekić. Jednostavno su iskorenjene i smatraju se neprihvatljivim. Motorno ulje je poseban otpad, zapravo morate da ga vratite za skladištenje, a kod nas ga ložite, rekao je. „Imate čitav niz elemenata koji oni ne mogu da modeliraju i stvarna slika je sigurno gora“, rekao je.

(Fonet)