Vučević sastavlja novu vladu Srbije

Predsednik Aleksandar Vučić danas je predložio dosadašnjeg ministra odbrane Miloša Vučevića za mandatara. Vučević je nominalni lider Srpske napredne stranke.

Predsednik Srbije je formalnog predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića predložio za mandatara. SKupština novu vladu mora da izabere do 6. maja. (Foto: Peđa Vučković, Fonet)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je danas Skupštini Srbije predsednika Srpske napredne stranke i aktuelnog ministra odbrane Miloša Vučevića za mandatara za sastav nove Vlade Srbije.

Rok za formiranje Vlade Srbije je 90 dana od dana konstituisanja Skupštine Srbije.

Ukoliko parlament u tom roku ne izabere vladu, ili ako ne izabere novu vladu u roku od 30 od dana kada je prethodnoj vladi prestao mandat, predsednik Republike je u obavezi da raspusti Narodnu skupštinu.

Skupština ima do 6. maja da izglasa vladu

Ovaj saziv Skupštine Srbije konstituisan je 6. februara, verifikacijom mandata novim poslanicima, pa je 6. maj rok za izbor nove Vlade Srbije.

Vladu čine predsednik, jedan ili više potpredsednika Vlade i resorni ministri.

Broj potpredsednika Vlade i ministara bez portfelja određuje Narodna skupština pri svakom izboru vlade, na predlog kandidata za premijera.

Mandat vlade počinje polaganjem zakletve

Mandat Vlade Srbije teče od polaganja zakletve pred Narodnom skupštinom.

Vladi prestaje mandat sa prestankom mandata Narodne skupštine, izglasavanjem nepoverenja, neizglasavanjem poverenja, ostavkom Vlade, izglasavanjem nepoverenja predsedniku Vlade i ostavkom predsednika Vlade. (Fonet)