Predlog Skupštini za praćenje nasilnika preko GPS narukvica

Narukvica bi informisala MUP i žrtvu nasilja o tome da joj se nasilnik približio više od određenog mesta koje je naznačeno u rešenju.

Izvor: Envato

Potpredsednica Pokreta slobodnih građana (PSG) Ana Oreg podnela je predlog za dopunu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici kojim se predviđa da se osobama kojima je policija izrekla zabranu prilaska žrtvi nasilja, automatski dodeli elektronska GPS narukvica.

Kako se navodi u saopštenju PSG, ta narukvica bi informisala MUP i žrtvu nasilja o tome da joj se nasilnik približio više od određenog mesta koje je naznačeno u rešenju.

“U Srbiji nažalost svedočimo o stalnom rastu porodičnog nasilja koje se završava fatalno po žene, žrtve nasilja. Ove godine su se već dogodila tri ubistva koja su proistekla iz partnerskih odnosa, a prošle godine ih je bilo čak 28. Treba istaći da nasilnici nisu uvek samo partneri, nekada su to drugi članovi porodice, tako da je taj broj verovatno i veći“, rekla je Oreg.

Dodala je da su mnogi počinioci ovakvih zločina osobe koje već imaju izrečenu meru zabranu prilaska, što je, po njenim rečima, poražavajući podatak, koji zahteva akciju.

Oreg ističe da je slična situacija i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. (FoNet)

Više o ovoj temi čitajte na: