MUP pojačava nadzor prebivališta: Da li je to dovoljno za poštene izbore?

Vlada Srbije je naložila MUP-u da se pojača nadzor nad proverom prebivališta. Ostaje da se vidi da li je to marketinški i stvarni potez u cilju obezbeđivanja regularnih izbora.

Ministarstvo unutrašnjih poslova naložilo je pojačan nadzor prijave prebivališta Policijskoj upravi za grad Beograd i svim područnim policijskim upravama, saopštila je Vlada Srbije.

Kako će izgledati pojačani nadzor?

Pri svakom zahtevu za prijavu prebivališta obavljaće se elektronske provere radi utvrđivanja broja ljudi koji su već prijavljeni na toj adresi. Ako se elektonskom proverom ispostavi da je na toj adresi već prijavljeno pet ili više osoba, nalaže se obavezna terenska provera činjenice stanovanja građanina na adresi na kojoj prijavljuje prebivalište, dodaje se u saopštenju.

Tek na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja, ovlašćeni službenik donosiće odluku o podnetom zahtevu za prijavu prebivališta.

Šira slika

Ovaj korak MUP je naložio na predlog Radne grupe za unapređenje izbornih uslova u Srbiji, a u saradnji sa Kancelarijom OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Ostaje da se vidi da li će pojačani nadzor uspeti da otkloni sumnje u broj glasača na predstojećim izborima u Beogradu. Takođe, nejasno je i zašto će se terenska provera raditi samo ukoliko je na adresi prijavljeno pet ili više osoba. Po ustaljenoj praksi terenska provera je bila neophodna za svaku osobu, makar i sama živela na adresi.

Prethodnih dana mediji su objavljivali da se organizovano u Beograd dovoze samo radi prijave prebivališta uoči izbora birači iz Male Krsne i Vranja. Tužilaštvo na ove navode nije reagovalo i zatražilo istragu, a pojedini političari su izjavljivali da je takav vid fiktivne selidbe legalna politička borba. (Kompas / FoNet)

Pročitajte i: