Socijalna karta: Da li algoritam Ministarstva rada diskriminiše siromašne

Više od 44.000 ljudi u Srbiji je ostalo bez prava na socijalnu pomoć. Zbog toga je pokrenuta sumnja u način rada algoritma koji kreira socijalne karte.

(Foto: ShintarTatsiana/Envato)

Inicijativa za socijalna i ekonomska prava – A11 pozvala je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da javnosti stavi na uvid algoritam Informacionog sistema Socijalna karta i izvorni kod sistema.

Ministarstvo ne daje na uvid algoritam

U saopštenju A 11 se navodi da je Ministarstvo dva puta odbilo da dostavi algoritam, a poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti poništio je dva rešenja Ministarstva i naložio ponovno odlučivanje o zahtevima.

Ministarstvo je zahtev za uvid u algoritam sistema odbilo pozivajući se na to da je izvorni kod sistema od posebnog značaja i zaštićen po Zakonu o informacionoj bezbednosti, kao i da izvorni kod predstavlja imovinu i „poslovnu tajnu Ministarstva“ i da je „autorsko delo“ zaštićeno Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

Šira slika

Inicijativa A11 sumnja da se Informacioni sistem Socijalna karta oslanja na netransparentan, štetan algoritam koji poluautomatizovano, na osnovu oko 135 ličnih podataka iz raznih baza, socijalnim radnicima širom Srbije šalje notifikacije o promenama u statusu korisnika novčane socijalne pomoći.

Iz Inicijative navode da je najmanje 44.000 ljudi ostalo bez prava na novčanu socijalnu pomoć od kada je na snazi Zakon o socijalnoj karti i ocenjuju da su socijalno najranjiviji građani Srbije ponovo predmet državnog eksperimenta sa tehnološkim rešenjima. (FoNet)