Birački spisak se zaključuje u ponoć

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavestilo je sve građane koji imaju pravo da glasaju na lokalnim izborima 2. juna da se, u skladu sa zakonskom procedurom, 17. maja u ponoć zaključuje Jedinstveni birački spisak.

Lokalni izubori u Srbiji su u nedelju, a danas u ponoć počinje izborna tišina. (Foto: Envato)

Ujedno, taj datum je i krajnji rok do kada izmene u biračkom spisku, predviđene nedavno usvojenim Zakonom o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, moraju da budu izvršene.

U skladu sa usvojenim zakonskim rešenjem, građani koji su u poslednjih 11 meseci, počev od 3. jula 2023. godine, menjali prebivalište neće moći da glasaju na novoj adresi.

Ministarstvo je uputilo instrukciju jedinicama lokalne samouprave da se obave sve potrebne izmene u delu biračkog spiska koji se odnosi na teritoriju jedinice lokalne samouprave, kako bi se uspešno završile date obaveze, kvalitetno i na vreme.

Zaposleni u Ministarstvu i referenti na lokalu rade maksimalno posvećeno, većina njih prekovremeno, kako bi se poštovali svi zahtevi i rokovi, te u tom smislu, javnost ne mora da brine, navelo je Ministarstvo.

Od 18. maja do 29. maja u ponoć građani mogu da upute zahtev za upis ili promenu podataka koji se odnose na evidenciju birača i to elektronskim putem na nacionalnom Portalu eUprava koristeći uslugu „Zahtev za upis/promenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku“ ili popunjavajući obrazac u njihovom matičnom gradu, odnosno opštini.

Fonet