Direktorka Crte o izveštaju ODIHR-a: Problem je u našem dvorištu

Vukosava Crnjanski, osnivačica i direktorka nevladine organizacije Crta govori za “Vreme” šta sve sadrži Izveštaj, kakav je zaista njegov ton i koje su moguće posledice.

Vukosava Crnjanski (Foto: Vreme / Marija Janković)

Imajući u vidu reakcije vlasti i opozicije, neophodno je da neko „prevede“ Izveštaj posmatračke misije ODIHR o izborima u Srbiji.

Vukosava Crnjanski, osnivačica i direktorka nevladine organizacije Crta govori za “Vreme” šta sve sadrži Izveštaj, kakav je zaista njegov ton i koje su moguće posledice.

Šira slika

“Već dugi niz godina ODIHR dosledno ukazuje na suštinske nedostatke izbora u Srbiji i ispisuje svojevrsnu hroniku propadanja tog fundamentalnog demokratskog procesa. Izveštaj je ozbiljan, objektivan, sadržajan i, rekla bih, dobronameran, pre svega prema građanima Srbije, koji su, zapravo, najteže oštećena strana u ovom izbornom sporu jer je došlo do još drastičnijeg ugrožavanja njihove suverenosti, odnosno njihovog prava da slobodno izraženom voljom biraju vlast.”

Šta narod treba „da razume“

“Najkraće i koliko je moguće pojednostavljeno, to brisanje granice između države i partije koje ODIHR ističe, znači da izbori dolaze do tačke u kojoj može da ih dobije samo vlast koja ih i raspisuje. Iz ruku građana otima se najvažnije sredstvo demokratske kontrole, odnosno oruđe koje im garantuje da je svaka vlast smenjiva – na demokratski način, izborima.”

Stanje i posledice

“Ovakav izveštaj predstavlja prepreku za vlast da na međunarodnom planu manipuliše onoliko koliko bi htela činjenicama o kvalitetu izbora i stanju demokratije u Srbiji.  S druge strane, iskustvo nam govori da je vlast u Srbiji vrlo uporna u ignorisanju dobronamernih kritika. Činjenica je da se sedam prioritetnih preporuka iz ovog izveštaja praktično ponavlja još od izveštaja iz 2012. godine. Ponavljaju se jer su neispunjene. Kroz godine, ODIHR je ukupno dao 49 prioritetnih preporuka, a kako je do sad ocenio, tokom 10 godina ispunjene su u potpunosti samo četiri, i to one koje se odnose na RIK. Važno je istaći i da je u ovom izveštaju ODIHR naglasio da se preporuke moraju sagledavati sa svim neispunjenim preporukama iz ranijih izveštaja”.

Ceo intervju sa Vukosavom Crnjanski, direktorkom Crte možete pročitati u novom broju nedeljnika “Vreme” koji je na kioscima.