Arhitekte rekle svoje: Ceo Sajam i Generalštab proglasiti spomenikom kulture i sačuvati

Aritektonske akademije, udruženja i društva zatražila su danas da se Beogradski sajam sa halama 1, 2, 3 i 4 proglasi spomenikom kulture, a da se kompleks Generalštaba i Ministartstva odbrane proglase kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.

Foto: FoNet

Na predstavljanju Deklaracije o sudbini Beogradskog sajma i Generalštaba, koju su sačinile akademije, udruženja i društva arhitekata, zatraženo je i da se zgrade Generalštaba i Ministarstva odbrane restauriraju i saniraju u skladu sa utvrđenim merama zaštite kulturnih dobara koje propisuju da se ti objekti vrate u prvobitno stanje.

Sve odluke staviti van zakona

Traži se i da se van zakona stave sve odluke, sporazumi, ugovori i planovi koji su direktno suprotni Ustavu, zakonima i obevezujućim aktima Srbije.

Arhitekta Borislav Stojkov naveo je da se dosadašnja realizacija projekta „Beograd na vodi“ i nagoveštena planska rešenja investitora kreću sasvim suprotno od načela i ciljeva održivog razvoja.

Projekat „Beograd na vodi“ utemeljen je na kršenju Ustava i zakona Srbije i njegova neustavnost i zakonitost se ne mogu konvalidirati bilo kakvim naknadnim aktivnostima i ne mogu se posmatrati izolovano u odnosu na prethodne faze tog projekta, rekao je Stojkov.

Generalštab nezakonito prepušten investitoru

Stojkov je dodao da se na isti način zgrade i zemljište Generalštaba i Ministarstva odbrane nezakonito prepuštaju stranom investitoru i daje mu se pravo da na tim zgradama interveniše po privatnoj volji, zanemarujući da su ti objekti zaštićeni kao javno kulturno dobro.

Govoreći o Beogradskom sajmu, Stojkov je istakao da je država prepustila 320 hektara inostranom investitoru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i omogućila da se uspostavi eksteritorijalnost na teritoriji Beograda, sa arhitektonskim rešenjima koja odudaraju u svemu od načela održive arhitekture i urbanizma.

Rušenje Sajma neprihvatljivo

Arhitekta Bojan Kovačević istakao je da je delimično ili potpuno rušenje Beogradskog sajma, Generalštaba i Ministarstva odbrane potpuno neprihvatljivo.

Dodao je da je najava radikalne promene njihovih namena i funkcija u potpunosti suprotna javnom interesu, jer ta graditeljska dela čine kulturni identitet Srbije i naroda, pogotovo u slučaju posledica agresije NATO 1999.

Beograd mora da se razvija u skladu sa javnim interesom kao održivo i pravedno mesto za život, sa vrednim kulturnim identitetom, a razvoj Beograda nije servis za ostvarivanje privatnih interesa i uvećavanje kapitala, poručio je Kovačević.

Deklaraciju o sudbini Beogradskog sajma i Generalštaba potpisale su Akademija inženjerskih nauka Srbije, Akademija arhitekture Srbije, Udruženje arhitekata Srbije i društva arhitekata Beograda, Novog Sada, Niša, Zrenjanina, Valjeva i Vranja.

FoNet

Pročitajte i: